Canle de denuncias de Residencia de Estudiantes SL

Comeza
Paso 1/5  Clasificación da denuncia
Para facilitar a posterior xestión da túa queixa, axúdanos a clasificala o mellor posible.
Información
Paso 2/5  Información persoal
Se prefires non indicar os teus datos persoais, podes facelo indicando que queres que o informe sexa anónimo.

Seguindo a política de validación de correo electrónico, debes validar este correo electrónico antes de rexistrar a reclamación.
Detalle
Paso 3/5  Información detallada
Describe o feito que desexas informar coa maior detalle posible, detallando a maior cantidade de información posible e achegando probas, se as houbese.
Imaxe (png, jpg, gif), audio (wav, mp3), vídeo (ogg, mp4, mov, avi, wmv) ou documento PDF de ata 20 Mb. Atención! Se realizas o informe de forma anónima, asegúrate de que os ficheiros adxuntos non inclúan información no propio contido nin nos metadatos que poidan identificarte.
Confirmar
Paso 4/5  Confirmación
Como último paso do proceso debes indicar unha clave secreta que só ti. coñecer. Esta clave, xunto co código de identificación que indicaremos ao final, será o único medio para poder seguir a evolución da súa comunicación.
Validación de correo electrónico
Segundo a política de validación desta canle, debemos validar o correo electrónico indicado. Para iso enviarémosche un correo electrónico cun código de verificación que debes indicar no seguinte campo.
Remate
Paso 5/5  Remate
Agora introduciu toda a información necesaria para iniciar o proceso de xestión de reclamacións.

A información está lista para iniciar o proceso de depuración de responsabilidades. Investigaranse as persoas ou feitos denunciados e realizaranse as actuacións que resulten.

O denunciante comprométese á veracidade dos datos facilitados nesta reclamación. En caso contrario, a empresa resérvase o dereito de iniciar accións legais contra vostede.

Esta é a última forma do proceso, premendo Enviar iniciarase a investigación, nun prazo máximo de 3 meses levarase a cabo a resolución da súa reclamación, que quedará reflectida na plataforma.