Preguntas frecuentes

Aquí podes consultar as preguntas máis frecuentes da canle de reclamacións anónimas Residencias de Estudiantes SL

Perdín a clave de acceso para consultar o estado da denuncia ¿Que podo facer?

Lamentablemente, e por motivos de seguridade, só o alertador coñece seu código de acceso e a súa clave. Se perde calquera de eles, non poderá facer un seguimento da comunicación, iso non quere dicir que a comunicación non siga seu curso, simplemente que non poderá ver como avanza, nin achegar máis información se a empresa o require.

¿Cando recibirei resposta sobre miña denuncia ou consulta? ¿Cal é o prazo de resolución?

O Comité de Ética comunicará a aceptación da denuncia/ consulta nun prazo máximo de 7 días naturais. O prazo de resolución das consultas será dun máximo de 90 días, agás que a complexidade do caso requira un prazo maior de forma xustificada.

¿Como podo aumentar o anonimato a o denunciar?

Algúns consellos para conseguir o máximo anonimato, ademais de informar que a denuncia e anónima son:

  • Asegúrese de que na descrición da comunicación non inclúe información coa que sexa fácil identificarlle. O mesmo aplica aos documentos que anexe como posibles probas.
  • Non denuncie dende un ordenador conectado á rede da empresa, incluído un móbil conectado a unha wifi corporativa. Ithikios, como empresa titular da plataforma, non rexistra información, pero antes de chegar aos nosos sistemas debe pasar polos propios sistemas de control como proxy’s o firewalls e pode haber configuracións que permitan saber a que servizos conéctase.
  • Pode utilizar o navegador de código aberto TOR , que anonimiza a dirección IP.

¿Como trátanse os datos de carácter persoal?

Da acordo co disposto na normativa de protección de datos vixente, RESA é a responsable do tratamento, xestión e almacenamento dos datos persoais de todas as persoas involucradas nas consultas e denuncias. Tanto estas como los expertos externos contratados cumpren coas medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos d evitar súa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado.

A Canle de denuncias está deseñado para aplicar a normativa vixente en protección de datos persoais.

¿Está garantizado o anonimato na denuncia?

No proceso de denuncia poderá decidir se informa dos seus datos persoais ou non. Se decide non facelo, deberá establece -lo seu propio seguimento mediante a canle de denuncias para ver os avances e a resolución. A canle ofreceralle un usuario e clave para acceder ao avance da denuncia. A canle e independente da empresa e non rexistra información da IP desde onde se conecta.

¿Existe algún código ético no que revisar as conductas denunciables?

Si. Pode revisar o Código Ético aquí.

¿Onde está a plataforma que xestiona a canle?

A Canle de denuncias funciona sobre unha plataforma externa, https://ithikios.com . Ithikios, como titular da plataforma, recibe as denuncias e as envía automaticamente a RESA para súa avaliación. Os servidores de Ithikios están en CPD’s en territorio europeo. Seus datos están encriptados para evitar ao máximo os riscos de intrusión.

¿Podo denunciar unha situación laboral se non pertenzo a empresa?

Sí. A canle está aberto para que diferentes actores do entorno empresarial poidan axudar a detectar actividades non lícitas. En calquera caso, si tratásense de reclamacións sobre o servizo ofrecido, existen outros canais habilitados para a presentación de estas queixas.

¿Por que teño que denunciar o que sé?

A integridade, responsabilidade e transparencia son valores fundamentais para RESA. Temos a obrigación de comprender noso Código de Ética. Así mesmo, temos a responsabilidade de informar sobre calquera incumprimento do noso Código.

¿Que sucede si, posteriormente, comprobase que o contendo de unha denuncia é falso?

O importante é actuar de boa fe y que haxa motivos para crer que os feitos notificados son verídicos. RESA non espera que o denunciante investigue os feitos. O Comité de Ética es quen debe asumir esa función. Se a investigación conclúa que non se produzo ningunha infracción, e conclúese que o notifícante actuou de boa fe, este non debe temer ningún tipo de represalia.

¿Que é a Canle de denuncias de RESA?

É un medio de comunicación que RESA pon a disposición de todos aqueles colectivos definidos con acceso a esta canle. A través do medio pódense achegar comunicacións referidas a os ámbitos de aplicación do Código Ético o de calquera outra política e norma interna de aplicación en RESA.

RESA estableceu unha serie de categorías que axudan a tipificar as comunicacións por ámbito, facilitando dista forma súa xestión e a cumprimentar os formularios de obtención de datos.

¿Quen xestiona a Canle de denuncias?

A Canle de denuncias é xestionado polos responsábeis de cumprimento normativo das sociedades de RESA con acceso a Canle, coa colaboración, si fose necesario, de expertos externos.

¿Quen xestiona as denuncias?

O Comité de Ética. Os membros do Comité de Ética inician as correspondentes investigacións. Si considerase necesario, a investigación poderá externalizarse. As persoas que interveñan na investigación están suxeitas tamén ao deber de confidencialidade e á política de privacidade.

¿Si houbese unha urxencia debo utilizar este canle?

Non, esta canle non esta pensando para xestionar urxencias ou emerxencias. Contacte coas autoridades o servizos de emerxencia neste caso.